Teachlendar 1.6

Rating: No reviews yet
Downloads: 144
Released: Jun 18, 2008
Updated: Jun 21, 2008 by Jouketje
Dev status: -not yet defined by owner-

Recommended Download

Application Setup
application, 1171K, uploaded Jun 18, 2008 - 86 downloads

Other Available Downloads

Source Code Broncode
source code, 4309K, uploaded Jun 18, 2008 - 39 downloads
Documentation Vernieuwde Calendar.xml Specificatie
documentation, 67K, uploaded Jun 21, 2008 - 19 downloads

Release Notes

In deze versie:
  • Werkende Auto-updates
  • Teachlendar door meer dan één gebruiker te gebruiken zonder problemen.
  • Werkt het annuleren van het toevoegen/bewerken van een overhoring zoals je zou verwachten.
  • Zijn er enorm veel nieuwe mogelijkheden voor makers van skins.
  • Is het makkelijker een skin te kiezen.
  • Is er te zien om welke versie van het programma het gaat.
  • Krijg je gerichte help bij alle knoppen in het hoofdscherm (uit te zetten)
  • Krijg je een contextmenu bij het rechtsklikken op een overhoring
  • Worden bestanden die je met Teachlendar opent toegevoegd aan de lijst met overhoringen.

Reviews for this release

No reviews yet for this release.