Een overhoring toevoegen

Om een overhoring toe te voegen, volg je de volgende stappen:
1. Start Teachlendar
2. Zorg dat het scherm is uitgeklapt, door op het pijltje rechts in beeld te klikken. Het scherm ziet er dan zo uit:
Screenshot1.jpg

3. Onderin in beeld zie je nu een rij knoppen. Klik op 'Toevoegen'.
4. Er verschijnt een nieuw scherm, waar je verschillende instellingen kan opgeven.
5. Geef je instellingen op. Hieronder vind je een schema:
 1. De datum waarop de overhoring plaatsvindt.
 2. Het vak waarvoor de overhoring is, bijvoorbeeld Frans of biologie.
 3. Een beschrijving van de overhoring, bijvoorbeeld wat je moet leren, of wat voor overhoring het is.
 4. De overhoormethode. Hierbij betekent:
  1. Geheel dat de hele lijst altijd in één keer overhoord wordt.
  2. Gedeeltelijk dat de lijst in gelijke stukken wordt opgedeeld, waarvan er elke dag één wordt overhoord. De laatste dag voor de overhoring worden alle vragen nog een keer herhaald.
  3. Additie dat de lijst in gelijke stukken wordt opgedeeld, waarvan er elke dag één, plus die van alle voorgaande dagen wordt overhoord.
 5. Het aantal dagen voor de overhoring waarop begonnen moet worden met leren.
 6. De locatie waar de lijst met vragen staat opgeslagen.
Screenshot2.jpg

6. Klik op OK en de lijst wordt toegevoegd.

Last edited Apr 27, 2008 at 4:19 PM by Jouketje, version 7

Comments

No comments yet.