1
Vote

Auto-updates werken niet

description

Op sommige computers werkt het automatisch updaten niet. Dit ligt waarschijnlijk aan de server waarop het bestandje met de versie staat.
 
Foutmelding:
Probleem met controleren op updates: System.Net.WebException: Tijdens een WebClient-aanvraag is een uitzondering opgetreden. ---> System.UnauthorizedAccessException: Toegang tot het pad C:\Program Files\Teachlendar\version.txt is geweigerd.
bij System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
bij System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy)
bij System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access)
bij System.Net.WebClient.DownloadFile(Uri address, String fileName)
--- Einde van intern uitzonderingsstackpad ---
bij System.Net.WebClient.DownloadFile(Uri address, String fileName)
bij Microsoft.VisualBasic.MyServices.Internal.WebClientCopy.DownloadFile(Uri address, String destinationFileName)
bij Microsoft.VisualBasic.Devices.Network.DownloadFile(Uri address, String destinationFileName, ICredentials networkCredentials, Boolean showUI, Int32 connectionTimeout, Boolean overwrite, UICancelOption onUserCancel)
bij Microsoft.VisualBasic.Devices.Network.DownloadFile(String address, String destinationFileName, String userName, String password, Boolean showUI, Int32 connectionTimeout, Boolean overwrite, UICancelOption onUserCancel)
bij Microsoft.VisualBasic.Devices.Network.DownloadFile(String address, String destinationFileName)
bij Teachlendar.frmCalendar.CheckForUpdates() in C:\Documents and Settings\Jouke van der Maas\Mijn documenten\Visual Studio 2008\Projects\Teachlendar\Teachlendar\frmCalendar.vb:regel 160

comments